ျပင္ဦးလြင္ ဇူလိုင္လ ၂၁

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ျပည္သူ႕စာၾကည့္တိုက္တြင္ ကဗ်ာ႐ြတ္ဆိုၿပိဳင္ပြဲ၊ စကၠဴေခါက္ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ေဆးေရာင္ျခယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ယမန္ေန႕ နံနက္ ၁၀ နာရီမွစတင္၍ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္႐ုံးမွ ဒုတိယဦးစီးမႉး ေဒၚအိအိခိုင္ က ၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကိုက်င္းပရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၂၂)ဦးတို႔က ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ကဗ်ာ႐ြတ္ဆိုၿပိဳင္ပြဲ၊ စကၠဴေခါက္ၿပိဳင္ပြဲ ႏွင့္ ေဆးေရာင္ျခယ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အေအးႏွင့္မုန႔္မ်ား တိုက္ေကြၽးခဲ့သည္။

ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရဦးစီးဌာန၊ ျပည္သူ႕စာၾကည့္တိုက္တြင္ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်တတ္ေစရန္၊ ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးျမင့္မားလာေစရန္၊ အသိပညာဗဟုသုတ ရရွိေစရန္ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ပိုမိုရင္းႏွီးလာေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ စာဖတ္ဝိုင္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား လစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေနလင္း(ျပင္ဦးလြင္)

ဓာတ္ပုံ ခရိုင္ျပန္ဆက္