မနက်ပိုင်း (10:00) AM

အကယ်ဒမီ မီးလင်းရွှေအဖွင့်ဈေး

2,280,800/-
(ကျပ် နှစ်ဆယ့် နှစ်သိန်း ရှစ်သောင်း ရှစ်ရာ)

ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (World Gold Price)
1 Ounce = 1936 USD$

Unicod-


သြဂုတ်လ (၄) ရက်နေ့

မနက်ပိုင်း (10:00) AM

အကယ်ဒမီ မီးလင်းရွှေအဖွင့်ဈေး

2,280,800/-
(ကျပ် နှစ်ဆယ့် နှစ်သိန်း ရှစ်သောင်း ရှစ်ရာ)

ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး (World Gold Price)
1 Ounce = 1936 USD$

Zawgyi-

Unicod-