ခုံနှင့ျထိုင်ခုံများလှူဒါနျး

မူဆယ် ဇူလိုင် ၂၅

ရှမျးပြည်နယျ (မြောက်ပိုငျး)၊ မူဆယ္ခရိုင်၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ ဟိုနားရပ္ကြက်ရွိ အျေခခံပညာ မူလတန်းကေ်ာင်း(ကောင်းမူး)၌ ဒီကေန့နံနက္ပိုင်းက မူဆယျမွို့နယျအုပ်ချုပျရေးမှူး ဦးဇ္လောင်းနွင့် တာဝန်ရွိသူမ်ား၊ မူဆယ်ျမို့ MRTVရုပ်/သံ စက်ရုံမွူး ဦးစိုးမြင့ျဦး၊ မူဆယ်ျမို့လူသားခ်င်းစာနာထောက္ထားမူ့ကြန်ရက်”ကမ်းလက္ကူညီပရဟိတအသင်း”ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဌေးနွင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်လှေအာငျ တို့ပါဝင်သော အလှူရှင်များသညျ မူဆယ်ျမို့၊ကောင်းမူး အျေခခံပညာမူလတန်းကေ်ာင်း၊ ဟိုနားရပ်၌ပညာသင်ကြား လ်က်ရွိသော ကေ်ာင်းသား/ ကေ်ာင်းသူကေလးမ်ားအတြက် လိုအပျနေသော စာရေးခုံနွင့် ထိုင်ခုံများကို ကျောငျးစာသင်ခနျးအတွငျးသို့အရောကျ သြားရောက္လှူဒါန်းပေးခဲ့ြကေကြာင်း သိရသည်။

မူဆယ်မြို့၊ ဟိုးနားရပ္ကြက်ရွိ အျေခခံပညာမူလတန်းကေ်ာင်း(ကောင်းမူး)တြင် တက်ရောက် ပညာသငျကွားနေသော ကေ်ာင်းသား/ကေ်ာင်းသူပေါင်း ၆၀၀ ကေ်္ခာန့်ရွိပြီး ဆရာ/ ဆရာမ (၉) ဦးက စာသင်ခနျး (၈ )ခန်းအတြင်း ကေ်ာင်းစာမ်ားကိုသင်ကြားပေးလ်က်ရွိရာ ကေ်ာင်းသား/ ကေ်ာင်းသူ ကေလးမ်ားအတြက် စာရေးခုံ၊ ထိုင်ခုံများမလုံလောကျခြငျး၊ အခန်းမလုံလောက်ျခင်းနွင့် သုံးရေ မလုံလောက်ျခင်းမ်ား ကြုံတြေ့နေရေကြာင်း သိရွိရသျဖင့် မူဆယျမွို့နယျအုပ်ချုပျရေးမှူး ဦးဇ္လောင်းမွ “မ”တည်ပြီး စတေနာရှငျအလှူရှင်များက ပါဝင်လှူဒါနျးသော ငြေမ်ားကို လူသားခ်င်းစာနာထောက္ထားမူ့ကြန်ရက်”ကမ်းလက် ကူညီပရဟိတအသင်း”မွ ဥက္ကဌနွင့်အသင်းသူ/အသင်းသားမ်ား၏ လုပျအားကူညီမှုဖြင့ျ စာရေးခုံ၊ ထိုင်ခုံများကို တစ္စုံလ်ွင် ငြေက်ပ် ၁၂၀၀၀၀/- နှုနျးဖြင့ျ ငြေက်ပ် (၇၀)သိန်းတန္ဖိုးရွိ စာရေးခုံနွင့် ထိုင်ခုံ ၅၀ စုံကိုလည်းကောင်း၊ သုံးရေအတြက် အဝီစိတြင်းရေမွ ရေကန်အတြင်း ရျေဖည့်သြင်းရာ၌ လိုအပ်သော(Auto Cut Out)
အ်တောိုကတျအောကျ တန္ဖိုးငြေက်ပ် ၃၅၀၀၀၀/- သုံးသိန်းငါးသောင်းအားလည်းကောင်း၊ စုစုပေါင်းတန္ဖိုးငြေက်ပ်(၇၃၅၀၀၀၀)ခုနွစ္ဆယ့်သုံးသိန်းငါးသောင်းက်ပ္တန္ဖိုးရွိ စာရေးခုံနှင့ျထိုင်ခုံတို့ကုြိမို့နယျအုပ်ချုပျရေးမှူးနှင့ျတာဝနျရှိသူများကလှူဒါနျးပေးခဲ့ကာ ကေ်ာင်းအုပ္ဆရာမကြီး ဒေါျမ်လောွငျနှင့ျဆရာ/ဆရာမမ်ားကေ်ာင်းသား ကျောငျးသူများမှလက်ခံယူခဲ့ပွီးကျေးဇူးတင်စကားပြန်လညျပြောကြားခဲ့သညျ။

သန့်ဇင် မူဆယ်