ပြင်ဦးလွင် စက်တင်ဘာ ၁

ကျေးလက်ဦးစီးတန်ဖိုး(Value of DRD)နှင့် ကျေးရွာစိတ်ဓာတ်(Village Spirit)အကြောင်းများ နားလည်လာစေရန်ရည်ရွယ်၍”ဒို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ဒို့အားလုံးတွင်တာဝန်ရှိသည်”ဟူသော
ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများကို(VDP)ရန်ပုံငွေဖြင့် အများပြည်များသိစေနိုင်ရန် သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ကဦဆောင်၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။
ယခု၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်နိုင်ငံတော်၏ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့် ကျေးရွာဖံွ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံကိန်း(VDP)များကို ၃၁-၈-၂၀၂၃ရက်နေ့
နံနက် ၁၁း၃၀ နာရီအချိန်က ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ထုံးဘိုကျေးရွာအုပ်စု၊ကုန်းပေါကျေးရွာ၌
ကတ္တာရာလမ်း ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း ပြီးစီးနေမှုအခြေနေများကို နေပြည်တော်ရုံးချုပ် မှ သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်ဝင်း
၊မန္တလေးတိုင်းဒေကြီးတိုင်းဦးစီးမှူး ဦးအောင်မျိုးလွင်၊ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ကျေးလက်ဦးစီးမှူး ဦးဇေယျာညို၊မြိုနယ်ဦးစီးမှူး ဦးထိုက် နှင့်တာဝန်ရှိသူများက
အများပြည်သူများနှင့် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် ကျေးလက်ဒေသဖံွ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများကို ရင်းရင်းနှှှီှီနှီ ပွင့်ပွင် လင်းလင်း ဆွေနွေးတိုင် ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိခဲ့ပါသည်။
သတင်း/ဓာတ်ပုံ

နေလင်း(ပြင်ဦးလွင်)